Logo Hippocampus

Hippocampus

Test: Test Zaburzeń Obsesyjno - Kompulsyjnych

Test Zaburzeń Obsesyjno - Kompulsyjnych

Poniższe stwierdzenia odnoszą się do codziennych doświadczeń każdego człowieka. Zaznacz odpowiedź, która najlepiej określa częstotliwość  z jaką doświadczyłeś/aś poniższych zdarzeń.  Do poniższych odpowiedzi odnosi się następująca punkatacja:

0 – nigdy, 1 – prawie nigdy, 2 – czasami, 3 często, 4 – prawie zawsze;