Logo Hippocampus

Hippocampus

Test: Testu do pomiaru Fobii Społecznej

Testu do pomiaru Fobii Społecznej

Poniższy kwestionariusz mierzy poziom fobii społecznej. Wyniki mogą wahać się od 0-28, im wyższy wynik, tym większy poziom lęku. Zaznacz odpowiedź Prawda, lub Fałsz.