Logo Hippocampus

Hippocampus

Test: Testu nasilenia Lęku Panicznego

Testu nasilenia Lęku Panicznego

Poniżej znajduje się lista specyficznych odczuć z ciała, które mogą wystąpić w sytuacji stresowej, lub wtedy, gdy doświadczasz strachu. Zaznacz, jak bardzo niepokoisz się tymi odczuciami. Wykorzystaj 5 stopniową skalę, by oszacować niepokój, w której skala przyjmuje następujące wartości:

1 – nie obawiam się i nie martwię tym odczuciem;

2 – nieco martwię się tym odczuciem;

3 – umiarkowanie martwię się tym odczuciem;

4 – bardzo jestem przerażony tym odczuciem;

5 – ekstremalnie jestem przerażony tym odczuciem;